Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op gebruikers van mijn website.Met deze privacyverklaring wil ik zorg dragen dat de bezoekers van mijn website inzicht hebben hoe ik gegevens van geïnteresseerden die mijn contact e-mailadres gebruiken hanteer en hoe ik daarmee omga. Eigenlijk hetzelfde zoals ik omspring met de contacten en informatie die ik verkrijg in mijn beroep als adviseur en coach; vertrouwelijk. Want zonder toestemming deel ik geen informatie en gegevens met anderen.

Toestemming gebruik persoonsgegevens.
Als je via de website contact met mij opneemt vraag ik je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken.

Welke persoonsgegevens krijg ik van jou?
Ik krijg automatisch je naam en e-mailadres als je bijvoorbeeld:

  • Contact zoekt via mijn contact e-mailadres
  • Een boek wilt bestellen
  • Een aanvraag doet voor een Michaels persoonlijkheidsprofiel
  • Ik krijg tevens jouw adres als je een boek bestelt.

Gebruik van de persoonsgegevens.
Ik gebruik je gegevens voor het versturen van een boek en om in contact met je te komen.

Bewaren en verwerken van de persoonsgegevens.
Je gegevens worden bewaard in mijn administratieve systeem die draait op computers met adequate, up-to-date beveiliging.
Voor administratieve gegevens (zoals facturen met naam en adres) ben ik gebonden aan wettelijke bewaartermijnen, waarna deze worden vernietigd.

Persoonsgegevens delen met derden.
Ik deel geen persoonsgegevens met derden.

Rechten omtrent je persoonsgegevens.
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je gegevens.