Advies

Met mijn adviezen en creatieve oplossingen ondersteun en begeleid ik managers, professionals en medewerkers om een betrokken en slagvaardige organisatie te bereiken, die haar klanten en overige stakeholders, centraal stelt.
Samen met mijn opdrachtgevers komen we tot de door hun gewenste resultaten. Mensen hebben namelijk de wil om te veranderen als ze het voordeel en de waarde hier van inzien en bij de verandertrajecten betrokken worden.

Mijn werkwijze?

Effectieve organisatieveranderingen kenmerken zich door een heldere toekomstblik en een integrale aanpak. Met een zorgvuldig overwogen proces, weet je welke weg je inslaat en welke resultaten gezamenlijk bereikt gaan worden. Dit vraagt om maatwerk en inlevingsvermogen, zorgvuldige timing en flexibiliteit, zowel van de organisatie als van mijzelf.

Naast de dagelijkse bedrijfsvoering, ligt mijn focus op de vaardigheden, het gedrag en de onderlinge relaties tussen de organisatie en haar klanten. Ook tussen de medewerkers en managers, de afdelingen en leveranciers. Door trainingen, workshops, werkconferenties en coaching bekrachtig ik het ontwikkelingsproces.

Het is voor mij van essentieel belang om in dialoog te blijven over het veranderingsproces, of de beoogde resultaten bereikt worden en welke andere zaken aanleiding geven tot aanpassingen. Deze aanpak leidt al snel tot het doorvoeren van gewenste verbeteringen.

In een voortdurende dialoog bespreken we hoe het veranderingsproces verloopt, of de beoogde resultaten bereikt worden en of er andere zaken spelen die aanleiding geven tot aanpassingen. Deze aanpak leidt al snel tot het doorvoeren van gewenste verbeteringen.